Tento test vám pomůže zdarma zjistit, na jaké jste úrovni angličtiny.
Vaše skóre spolu se správnými odpověďmi vám pošleme e-mailem na vámi uvedenou adresu.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.